Skip Navigation LinksПОЧЕТНА / сектори
Друштвото има вршено ревизии на финансиските извештаи на следните трговски друштва:

 • АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД Скопје, 
 • АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ ДОО Скопје, 
 • АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје,  
 • АД ЖЕНСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР СЦБТ Скопје 
 • АЛМА КОМЕРЦ ДОО Неготино,
 • БЕТСИТИ БАЛКАН ДОО Скопје
 • ВИГО ДООЕЛ Битола, 
 • ГРАДБАПРОМЕТ ДОО Кавадарци,
 • ЕДЕЛШТАЈН ДОО Скопје,
 • ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, 
 • ИНОВО СТАТУС АД Скопје
 • КА-ДИС ДОО Скопје
 • КО-ПЕР ДОО Неготино
 • КАМ ДООЕЛ Скопје, 
 • МАКОТЕН ДОО Гевгелија, 
 • НИКОБ ДОО Скопје
 • ОКИТЕКС АД Скопје, 
 • СЕМАК ФЕШН ДОО Штип
 • СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 
 • СЕКТРОН ДОО Скопје,  
 • СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ НА РМ
 • СЛАВИЈА АД Скопје
 • ФЛАМИНГО ДОО Скопје, 
 • ТД-ТД ДОО Кавадарци
 • БАДЕВ АД Кавадарци
 • ТИГАР АД Крива Паланка
 • Т-РЕКС ДОО Скопје
 • ГАМАРЕНТ ДООЕЛ Скопје
 • ДЕЛТАРЕНТ ДООЕЛ Скопје
 • ИНВЕСТЕН ДОО Скопје
 • АДЕМАР ИНВЕСТ ДОО Скопје

Проценки
 • БТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 • АД TE TO - Скопје
 • ФОРТУНА ДОО Скопје
 • ЈЗО ГРАДСКИ АПТЕКИ Штип,
 • ЈЗО ГРАДСКИ АПТЕКИ Кочани, 
 • ЈЗО ГРАДСКИ АПТЕКИ Струмица,
 • ЈЗО ГРАДСКИ АПТЕКИ Радовиш, 
 • ЈЗО ОПШТИНСКА АПТЕКА - Кочани
 • ТК МАКЕДОНКА - Штип,
 • АД АСТИБО – Штип
 • АД МОКЕЛ - Битола,
 • АД БИБРОК - Куманово, 
 • АД МОДА - Свети Николе,
 • АД ДЕКОН - Гостивар,
 • АД ЕДТКО - Тетово, 
 • АД ЕЛМАР - Штип; 
 • АД ЛИХНИДА - Охрид;
 • АД ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО - Дојран; 
 • АД ПИРИН - Делчево,
 • АД НОВА ТРГОВИЈА - Штип; 
 • ПОС ИЛИНДЕН - Виница, 
 • ПОС  БРИК – Берово,
 • ПОС ДЕЛТА ПРОМ - Скопје; 
 • ПОС РУДНИЦИ ЗЛЕТОВО - Пробиштип,
 • ПОС  ПЕТРОВЕЦ - с.Петровец-Скопје, 
 • ПОС НОВА ТРГОВИЈА - Кочани,
 • ПОС ИЗОЛМОНТ- Градско, 
 • МИК ДОО Кавадарци,
 • ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, 
 • СТОПАНСКА БАНКА АД Битола
 • МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД Скопје 
 • ГРАДСКА АПТЕКА - Делчево, 
 • ГП ТРУДБЕНИК – Охрид.

Оценка на инвестициони проекти и оценка на бонитетот на десет друштва во РМ за UNIDO - Wien 
 • АД ВИТАМИНКА Прилеп, 
 • АД АГРОПЛОД Ресен,
 • АД ВИДЕОИНЖЕЊЕРИНГ Охрид, 
 • АД ТЕХНОМЕТАЛ Скопје
 • АД ГАЗЕЛА-Скопје,
 • ДОО РЖ МРТТ-Скопје,
 • МИК ДОО Кавадарци

Програми за преструктуирање, Извештаи за проценка и Програми за приватизација на : 
 •  МК РУДНИЦИ ЗЛЕТОВО-Пробиштип и 
 •  ТК МАКЕДОНКА-Штип