Добродојдовте

ЕЛИТ ДООЕЛ - Скопје е Друштво за ревизија, проценка и финансиски консалтинг. Основано во 1994,нашата основна дејност е вршење ревизија, проценка, финансиски консалтинг и даночни услуги. 


ЕЛИТ ДООЕЛ- Скопје со својата долгогодишна традиција и успешно работење претставува еден од пионерите на финансиско консултантските услуги во Република Македонија и на Балканот.

Високото ниво на интегритет при извршување на задачите е еден од постулатите втемелени во сите аспекти на нашето работење. Тоа го одржува нашиот квалитет на дадени услуги секогаш навискоко ниво.
Квалитетот на нашите услуги, долгогодишната традиција и интегритетот се какрактеристики врз кои е изградена нашата компанија.

ЕЛИТ ДООЕЛ - Скопје има јасна визија дека треба да претставуваме место каде што клиентите добиваат висококвалитетни, персонализирани решенија за сите нивни потреби од областа на ревизијата, даноците, проценката и финансискиот консалтинг.  • транспарентност

    Во ЕЛИТ веруваме дека поголемата транспарентност ја зајакнува довербата на клиентите и допринесува за поквалитетна услуга. Затоа согласно одредбите на член 35 од Законот за ревизија(158/10), извештаите за транспарентност на Друштвото ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје се дадени на следниот линк

Новости архива
  • 10.03.2016 Предизвици на ревизорксата професија
  • 03.03.2014 Сопственичките Конфликти во Пораст
  • 08.01.2014 Регулатива: Поглед во иднината
валутен калкулатор
од

во

сума

извор НРБМ
пресметај