Skip Navigation LinksПОЧЕТНА / транспарентност
Во ЕЛИТ веруваме дека поголемата транспарентност ја зајакнува довербата на клиентите и допринесува за поквалитетна услуга.
Затоа согласно одредбите на член 35 од Законот за ревизија(158/10), извештаите за транспарентност на Друштвото ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје се дадени во прилог: